Bærekraftprofil

Under kan du lese mer om hva vår bærekraftsprofil innebærer
PLG Overflateteknikk AS

Bærekraftprofil

PLG Overflateteknikk AS holder til i naturskjønne omgivelser på Siggerud i et eldre hus. Her har vi flott utsikt og direkte adgang til natur, i huset bor også ansatte og deres familie.

Vi har kano, kajakk og robåt tilgjengelig for alle ansatte på fritiden, samt terrasse med grill hvor vi kan ha hyggelige sosiale sammenkomster med de ansatte.
(God helse og Livskvalitet – FN’s bærekraftmål nr. 3)

PLG har fokus på «Miljøriktig satsing»

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine

Vi har fokus på FN’s bærekraftmål

 • Vi jobber med miljøriktige produkter fra primært JOTUN.
 • Vi kvalitetssikrer våre prosjekter med samfunnsansvarlige leverandører, og sørger for sertifiseringer og nødvendig miljøriktig dokumentasjon på produktene i prosjektene, så som blant annet Svanemerket materialer og EU Ecolabel merket materialer. Det bidrar til bra innemiljø på arbeidsplasser. (God helse og Livskvalitet – FN’s bærekraftmål nr. 3)
 • PLG går inn for likestilling og har per nå ansatt 2 kvinner (Likestilling mellom kjønnene – FN’s bærekraftmål nr. 5)
 • PLG forsøker best mulig å unngå unødvendige transportkostnader ved bruk av leverandører av byggematerialer i Norden og ikke transportert fra andre lander med lenger transportvei. (Ansvarlig forbruk og produksjon – FN’s bærekraftmål nr. 12)
 • PLG har påbegynt å fase ut fossile kjøretøyer og har gått over til ladbare hybrid biler og elbiler for å redusere klimautslipp. (Bærekraftige byer og lokalsamfunn FN’s bærekraftmål nr. 11 og Stoppe klimaendringene FN’s bærekraftmål nr. 13)
 • PLG har innetemperatur på kontoret på mellom 19 og 21 grader (God helse og Livskvalitet – FN’s bærekraftmål nr. 3)
 • Fokus på å unngå unødvendig kopiering og utskriving (Ansvarlig forbruk og produksjon – FN’s bærekraftmål nr. 12)
 • Redusere antall flyreiser ved å bruke videokonferansesystemer (Stoppe klimaendringene FN’s bærekraftmål nr. 13)
 • PLG har gjenbruk av overskuddsmaling til å grunne med på andre prosjekter (Ansvarlig forbruk og produksjon – FN’s bærekraftmål nr. 12)
 • PLG har hatt velgjørenhetsprosjekter i utlandet, blant annet i Brasil (God utdanning – FN’s bærekraftmål nr. 4)
 • PLG har lærlinger og er en lærebedrift (God utdanning – FN’s bærekraftmål nr. 4)
 • PLG støtter lokale idrettsklubber i Siggerud og Ski (Utrydde fattigdom – FN’s bærekraftmål nr. 1.3 nasjonale tilpassede sosiale velferdsordninger – Og Bærekraftige byer og lokalsamfunn – FN’s bærekraftmål nr. 11)

HMS

Malermester Geir Hellebust er kvalifisert innen HMS og har «Arbeidsgiveropplæring i HMS»

 • Og PLG har fokus på gode arbeidsforhold på byggeplassene våre og med det rette verneutstyr til de ansatte (God helse og Livskvalitet – FN’s bærekraftmål nr. 3 og God utdanning – FN’s bærekraftmål nr. 4)

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg.

Ansatt med BREEAM-NOR kompetanse:
Malermester og prosjektleder Emilie Olsen

 • Utdannet BREEAM NOR AP AP (Akkreditert Profesjonell) BREEAMAP koordinerer arbeidet med de ulike BREEAM temaene og er prosjektets bindeledd til revisor for sertifiseringen.
 • Utdannet innen BREEAM IN USE – introduksjonskurs og kommende BREEAM IN USE assessor (Revisor) BREEAM In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Kilde: Bærekraftig utvikling (fn.no)


PLG sine bærekraftmål innen 2025, 2030 og 2050

 • Miljøfyrtårn-sertifisering innen 2025
 • Flere fremtidige velgjørenhetsprosjekter i utlandet
 • PLG vil opprette en portal der lokale klubber kan søke tilskudd til lokale tiltak (Utrydde fattigdom – FN’s bærekraftmål nr. 1)