Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer er hjertet av vår forpliktelse til ansvarlig, rettferdig og bærekraftig virksomhet. Ved å følge disse retningslinjene ønsker vi å skape en arbeidskultur som er preget av integritet, respekt og omsorg for alle interessenter.

Våre etiske retningslinjer

01

Overholdelse av lover og regler

Vår bedrift skal overholde lover og regler, drive vår virksomhet på en forsvarlig måte og opptre i samsvar med offentlige tillatelser og god forretningsskikk. Vi stiller tilsvarende krav til våre samarbeidspartnere og underleverandører.

02

Miljø og klima

Vi vektlegger hensynet til miljø og klima. PLG Overflateteknikk AS skal søke å fremme ansvarlige miljøprinsipper og overholde relevante nasjonale og internasjonale standarder.

03

Sikring av et trygt og inkluderende arbeidsmiljø for våre ansatte

Vi skal tilby våre ansatte et godt og trygt arbeidsmiljø, uten diskriminering. Det er viktig at våre ansatte trives i sitt daglige virke, og at de ansettelsesvilkår som tilbys tilfredsstiller kravene til offentlig lovgivning og gjeldene tariffavtaler.

04

Respekt for internasjonale Menneskerettigheter

Vår bedrift skal støtte, respektere og overholde internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

05

Nulltoleranse mot Korrupsjon, Mislighold og Hvitvasking

Vi tar avstand fra korrupsjon, smøring, mislighold og hvitvasking av penger, og skal arbeide aktivt for å motarbeide dette.