Etiske retningslinjer

  1. Vår bedrift skal overholde lover og regler, drive vår virksomhet på en forsvarlig måte og opptre i samsvar med offentlige tillatelser og god forretningsskikk. Vi stiller tilsvarende krav til våre samarbeidspartnere og underleverandører.
  1. Vi vektlegger hensynet til miljø og klima. PLG Overflateteknikk AS skal søke å fremme ansvarlige miljøprinsipper og overholde relevante nasjonale og internasjonale standarder.
  1. Vi skal tilby våre ansatte et godt og trygt arbeidsmiljø, uten diskriminering. Det er viktig at våre ansatte trives i sitt daglige virke, og at de ansettelsesvilkår som tilbys tilfredsstiller kravene til offentlig lovgivning og gjeldene tariffavtaler.
  1. Vår bedrift skal støtte, respektere og overholde internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
  1. Vi tar avstand fra korrupsjon, smøring, mislighold og hvitvasking av penger, og skal arbeide aktivt for å motarbeide dette.